Giriş değil. Yorum veya oy için giriş yapınız.
/Müzik

New Model Army tarafından en iyi şarkı

New Model Army tarafından en iyi şarkı dalında oy.

Yeni Model ordu İngiltere 1645 İngiliz İç Savaşı'nda milletvekilleri tarafından kuruldu ve 1660 yılında restorasyon sonra dağıtıldı. Diğer orduları iç savaşlar bir ordu hizmet herhangi bir yerde bir tek alan ya da garnizon bağlı daha (İskoçya ve İrlanda'da dahil olmak üzere), ülkenin daha doğrusu sorumlu olarak amaçlanan oldu o Üç Krallık savaşları adlandırılan bir dizi üzerinden farklıydı. Askerlerini yarı zamanlı milis yerine tam zamanlı profesyonel oldu. Bir profesyonel memur Kolordu kurmak için ordu liderleri Lordlar Kamarası ya da Avam Kamarası koltuklarda yapmaktan yasak. Bu onların ayrılması parlamenterler arasında siyasi veya dini grupların teşvik etmekti.
rütbe malzeme
Her şeyin sırası
işler listesi
Kuru şeyler
Kuru şeyler